Om teksteventyr og interaktiv fiktion

Hvad er teksteventyr og parserbaseret interaktiv fiktion (IF)?

Den første computerbaserede interaktive fiktion opstod i midt-1970’erne i form af parserbaserede teksteventyr. Parserbaseret interaktiv fiktion præsenterer en tekst for læseren/spilleren, som herefter efterlades med en prompt, typisk et større end-tegn efterfulgt af en blinkende markør: >

Læseren indtaster nu frit en tekst (typisk en handling, som f.eks. “gå nord”, “tag lampe”, eller “spørg robotten om intelligens”, hvorefter denne tekst parses (analyseres grammatisk) for at udlede dens mening. Ved brug af logiske regler svarer den interaktive fiktion med en hertil passende tekst, hvorefter denne cyklus gentages indtil spillet/historien når sin afslutning. Den interaktive fiktion kan indeholde lokaliteter, objekter, personer, som kan undersøges, manipuleres og interageres med.

Teksteventyr kræver både en stor nysgerrighed og tålmodighed af sin læser, men giver samtidig mulighed for en følelse af frihed og deltagelse i historiens udfoldelse og udforskning.

Zork I, på dansk

Eksempel på interaktiv fiktion på dansk (Indledningen af Zork I, oversat fra engelsk af Thomas Bøvith).

Zork I

Zork I på original sproget.

Hvorfor denne side?

Denne sub-genre af computerspil og digital historiefortælling er desværre ret sporadisk udforsket og desuden underdokumenteret på dansk. Der findes ganske få værker af dansksprogede parserbaserede interaktive fiktioner – på svensk findes der lidt flere – men som sådan er genren underrepræsenteret i nordisk computerspilhistorie/litteraturhistorie i forhold til f.eks. engelsk/amerikansk, tysk og fransk ditto.

Betegnelsen interaktiv fiktion dækker efterhåndeden over mange forskellige former for historiefortælling og computerspil, f.eks. Create Your Own Adventure (CYOA), hypertext-noveller og grafiske multiple-choice historier. Parserbaserede interaktive fiktioner er dog oftest 100% tekst-drevne, hvilket giver mulighed for en meget stor grad af direkte interaktion med teksten og den verden, som den beskriver.

Hvorfor interessere sig for parserbaseret dansk IF i dag?

Udover at denne genre inden for computerspil og digital historiefortælling har et stort potentiale i sig selv (i form af udvikling og udgivelse af ny interaktiv fiktion), kunne genren finde god anvendelse i f.eks. sprog og litteratur-uddannelsen i skoler og på gymnasier, og den er desuden velegent som computerspil for blinde og svagtseende.

Hvad findes der af dansksproget, parserbaseret IF?

Indtil videre har jeg kun fundet fire værker i den omfattende CASA (Classic Adventures Solution Archive) database, alle fra 1980erne: Skabet (1985) til ZX Spectrum, Katastrofe på Titan (1989), Oprør på Nyx (1989) til Commodore 64/128 og Skatte Jagt (?). Muligvis gemmer der sig flere i andre arkiver f.eks. i Det Kongelige Biblioteks liste over danskudviklede computerspil, og derudover findes der sikkert en del uudgivne værker og værker, der er gået tabt.