Velkommen til teksteventyr.dk – en side om parserbaseret interaktiv fiktion på dansk. Welcome! This is a page about text adventures in Danish.

NYHEDER


Dansk oversættelse til ADRIFT-biblioteket er udkommet. Læs mere (04-Jul-2020)


Præsentation på spilmessen Retro Spil Expo 2018: Læs mere. (16-Sep-2018)


Juleteksteventyret "På loftet sidder nissen" er udkommet på CD-ROM! Læs mere. (08-Dec-2017)


Dataarkæologisk fund af et af de tidligst kendte dansksprogede teksteventyr! Læs mere. (28-Apr-2017)


Teksteventyr

Teksteventyr og interaktiv fiktion er en helt speciel blanding af interaktiv historiefortælling og computerspil, som opstod i form af nogle af de første computerspil i 1970'erne. Siden midt-1980'erne, hvor interaktiv fiktion var temmelig populær, har den levet et overset liv ved siden af de grafiske computerspil, og samtidig har genren sammen med meget andet elektronisk litteratur ikke opnået nogen egentlig anerkendelse som en ægte form for litteratur. Læs mere om teksteventyr.

Mine teksteventyr

Der findes meget få teksteventyr på dansk. Dette opfordrer jo på en måde til, at flere forfattere og programmører bliver aktive inden for feltet, og derfor er jeg gået i gang med at skrive teksteventyr på dansk. Læs mere om mine teksteventyr.

Links og ressourcer

Her samler jeg links til information om interaktiv fiktion. De fleste sider er på engelsk, men der er også sider på dansk, svensk, fransk og tysk. Se mere her.

Om denne side

Lidt information om denne side.